سامانه تعاملی رادیو نمایش به منظور ارتباط دو طرفه با مخاطبان علاقمند به مشارکت در برنامه های این رادیو آماده خدمت رسانی شده است شما در این سامانه می توانید :
1- نمایشنامه های خود را برای ما ارسال کنید 
2- نمایش های تولیدی خود را برای ما ارسال کنید
 3- برای شرکت در برنامه یک نمایش یک تجربه ثبت نام کنید
 4- برای شرکت در برنامه من و صحنه ثبت نام کنید
 5- برای شرکت در مسابقه به وقت مسابقه شرکت کنید
6- برای حضور در ضبط نمایشهای رادیویی و برنامه ها به عنوان تماشاگر ثبت نام کنید